Download
ko ulsuz kabul n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KOŞULSUZ KABUL PowerPoint Presentation
Download Presentation
KOŞULSUZ KABUL

KOŞULSUZ KABUL

659 Views Download Presentation
Download Presentation

KOŞULSUZ KABUL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KOŞULSUZ KABUL Kazanım: İnsanları olduğu gibi kabul eder. 12. Sınıf 49 nolu kazanım etkinliği

  2. ÖYKÜ’yü okuyalım…ÜÇ ÇADIR Oğuz Beylerinden Bayındır Han her sene kendisine bağlı beyleri konuk eder, onları ağırlardı. Bir yere ak çadır, bir yere kırmızı çadır, bir yere de kara çadır kurdururdu. Kimin oğlu varsa beyaz çadırda, kimin kızı varsa kırmızı çadırda, kimin çocuğu yoksa da kara çadırda ağırlardı.

  3. ÜÇ ÇADIR DirseHan isminde bir Oğuz Bey’i vardı. O yıl düzenlenecek şenliğe gelmişti. Bu beyin ne kızı ne oğlu vardı. Bayındır Han’ın adamları Dirse Han’ı kara çadıra koyduklarında Dirse Han: “Bayındır Han benim ne eksiğimi gördü, bir ihanetimi mi gördü? Diğer insanları sadece çocukları var diye neden benden üstün tutuyor?” dedi. Bu uygulama Dirse Han’ın çok ağırına gitmişti. Kendi kabilesine döndüğünde ant içti ve dedi ki: “Benim topraklarımda yaşayan hiç kimse bir eksikliğinden dolayı ayıplanmayacak, her kim ayıplarsa beni karşısında bulur”.Dirse Han’ın topraklarında kimse kimseyi ayıplamadı ve herkes huzur içinde yaşadı. *(Bu hikâye Dede Korkut hikâyelerinden “Boğaç Han” isimli hikâyeden uyarlanmıştır).

  4. Birlikte aşağıdaki sorulara cevap bulmaya çalışalım… • Siz herhangi bir özelliğinizden dolayı “Kara Çadır” a oturtuldunuz mu? (Olumsuz davranışa maruz kaldınız mı?) Cevabınız evet ise neler hissettiniz? • Başkalarının aynı biçimde kara çadıra oturtulduğuna tanık oldunuz mu? Onlar sizce neler hissetmiştir? • Siz başkalarını farklı bir özelliğinden dolayı farklı çadırlara gönderdiniz mi? Nasıl? • Acaba o kişi neler hissetmiş olabilir? • Şimdi o durumu değiştirmek mümkün olsaydı neler yapardınız?

  5. Koşulsuz kabul? İnsanlar arasındaki farklılıklar onları küçümseme, aşağılama nedeni olmamalıdır. Tüm farklılıklarına rağmen insanları olduğu gibi kabul etmenin, kişilerarası iletişimimizi kolaylaştırma, daha sağlam ilişkiler kurmamızı sağlama ve hoşgörü duygusunu geliştirme gibi yararları vardır.

  6. Katılımlarınız için Teşekkürler…