ข้ามไปที่เนื้อหาหลักt

ซอฟต์แวร์เพื่อการเตรียมความพร้อมและเครื่องมือสำรวจบุคลากรใหม่

ปรับปรุงประสบการณ์การเตรียมความพร้อมพนักงานใหม่

กว่า 13,000 แบรนด์และโรงเรี่ยนสอนธุรกิจชั้นนำ 99 จาก 100 แห่งต่างเลือก
ใช้บริการจาก Qualtrics


วางรากฐานความสำเร็จให้แก่ทีมงานด้วยการสำรวจการเตรียมความพร้อมพนักงานใหม่ รวมทั้งข้อมูลเชิงลึกที่จะช่วยลดเวลาในการปรับตัว เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และส่งเสริมให้พนักงานใหม่เริ่มมีส่วนร่วม

  • ปรับปรุงกระบวนการเตรียมความพร้อมโดยใช้ความคิดเห็นและข้อมูลเชิงลึกจากการพนักงานใหม่
  • จัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องทำโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับเกณฑ์ชี้วัดที่สำคัญอย่างเช่น เวลาที่ใช้ในการปรับตัวและประสิทธิภาพในการทำงาน
  • ดูแลติดตามผลที่เกิดจากการปรับปรุงและจัดการให้เป็นไปตามแผนด้วยเครื่องมือการวางแผนการดำเนินงานที่มาพร้อมซอฟต์แวร์

องค์ประกอบหลักของแพลตฟอร์มการเตรียมความพร้อมพนักงานใหม่อย่างมีประสิทธิผล


ไม่ซับซ้อน ใช้งานง่ายแค่คลิก และมีความยืดหยุ่นสูง

เริ่มใช้งานโปรแกรมสำรวจความคิดเห็นในการเตรียมความพร้อมพนักงานได้ด้วยเครื่องมือการสำรวจและ Dashboard ที่พร้อมใช้งาน Dashboard รวมทั้งเนื้อหาแบบสำรวจที่ได้รับการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ ทุกอย่างนี้เกิดขึ้นได้เพียงแค่คลิกใน Qualtrics XM PlatformTM และหากต้องการปรับเปลี่ยนโปรแกรมสำรวจ ก็ทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เพียงปรับที่ตัวสร้าง Dashboard และเครื่องมือการสำรวจของเรา

ได้รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์โดยจะส่งข้อมูลเชิงลึกให้โดยอัตโนมัติ

ให้โปรแกรมรับความคิดเห็นทำงานแบบอัตโนมัติได้โดยใช้ API เชื่อมต่อการทำงานกับ HRIS เพียงตั้งค่าเงื่อนไข พนักงานใหม่ก็จะได้รับคำขอความคิดเห็นในเวลาที่เหมาะสม แล้วซอฟต์แวร์ก็จะนำคำตอบที่ได้รับไปสร้างรายงานและแสดงบน Dashboard โดยอัตโนมัติ ด้วยเหตุนี้ ทีมฝ่ายบุคลากร ผู้จัดการ และทีมเตรียมความพร้อมพนักงานใหม่จึงได้รับทราบความเป็นไปอยู่เสมอ

ข้อมูลเชิงลึกที่ผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ด้านการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

เปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมพนักงานใหม่ให้เป็นการปรับปรุงพัฒนาที่เป็นรูปธรรม โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกและ dashboard ที่ใช้งานได้ง่าย ช่วยให้ผู้บังคับบัญชาที่จ้างงาน รวมถึงทีมเตรียมความพร้อมพนักงานใหม่ สามารถติดตามการปรับปรุงพัฒนาได้ตลอดเวลา

เริ่มปรับปรุงการเตรียมความพร้อมพนักงานใหม่

โปรแกรมการเตรียมความพร้อมพนักงานใหม่ที่มีผลต่อวงจรการทำงานทั้งหมด

เริ่มเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรใหม่ได้อย่างเหมาะสม พร้อมติดตามผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมพนักงานใหม่ได้ตลอดทั้งระยะเวลาการทำงานของพนักงาน ด้วยความคิดเห็นทั้งหมดใน Qualtrics XM Platform คุณก็จะเห็นได้ว่า การปรับปรุงโปรแกรมการเตรียมความพร้อมพนักงานใหม่นั้นมีผลต่อทุกอย่างอย่างไร ตั้งแต่การมีส่วนร่วมไปจนถึงประสิทธิภาพในการทำงาน พัฒนาการ และการลาออก

เครื่องมือวิเคราะห์อัจฉริยะที่ทำงานโดยอัตโนมัติ

พบกับรูปแบบความเป็นไปที่เกิดขึ้นในข้อมูลการวิเคราะห์ พร้อมกำหนดสิ่งที่ควรปรับปรุงในโปรแกรมการเตรียมความพร้อมพนักงานใหม่ได้โดยอัตโนมัติเพื่อสร้างผลลัพธ์ให้ได้มากที่สุด เมื่อใช้ iQ เครื่องมือคาดการณ์อัจฉริยะของเรา คุณจะได้รับข้อมูลการวิเคราะห์ขั้นสูง ทั้งในรูปแบบเชิงสถิติ เชิงคาดการณ์ และข้อความ โดยทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้แค่คลิก

  • เครื่้องมือการวิเคราะห์ข้อความ การประมวลผลภาษาธรรมชาติและ AI ที่ช่วยตรวจจับแนวโน้มได้อย่างง่ายดาย จะช่วยให้คุณพบเหตุและผลในข้อความแสดงความคิดเห็นนับหมื่นได้ ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Text iQ™ (EN)
  • การวิเคราะห์เชิงสถิติ ทำความเข้าใจกับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างตัวแปรหลายตัวได้ในคลิกเดียว Stats iQ (EN) เลือกการทดสอบที่เหมาะสมได้โดยอัตโนมัติ และแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบที่ไม่ว่าใครในทีมก็เข้าใจได้

ทำความรู้จักกับการสำรวจการเตรียมความพร้อมพนักงานใหม่

การสำรวจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมพนักงานใหม่ ซึ่งบางครั้งหมายถึงการสำรวจเกี่ยวกับการจ้างงานใหม่นั้น จะวัดเกี่ยวกับประสบการณ์พนักงานใหม่ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารปรับปรุงกระบวนการเตรียมความพร้อมพนักงานใหม่ โดยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานใหม่และการติดตามผลต่างๆ เช่น ความพึงพอใจ ความคิดเห็นจากผู้จัดการ และความมีประสิทธิผลของกระบวนการปฐมนิเทศ ผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการก็จะสามารถขยายและปรับการลงทุนในการจ้างงานและการฝึกอบรมพนักงานใหม่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรวจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมพนักงานใหม่ (EN)